Bra design er veldig viktig på nett

Å tilby produkter og tjenester på nett har blitt en sentral del av den nye og moderne økonomien. Dermed har design på nett også blitt en viktig del av økonomien. Grunnen til dette er enkelt og greit at om man tilbyr varer og tjenester på nett er avhengig av godt design for å nå frem, og i visse tilfeller er designet en vesentlig del av selve produktet som tilbys. Vi kan se på noen eksempler.

Spill på nett

Nettspill er en av de produktene der design logisk nok er blant de mest vesentlige delene av produktet som tilbys. Et spill med godt design er ikke nødvendigvis et godt spill, men et godt spill må nødvendigvis ha et godt design. Spilleautomaten Gonzo’s Quest kan stå som et godt eksempel på et spill med godt design. Se så for deg et alternativt spill helt likt Gonzo’s Quest, men med et langt dårligere design. Vil du si at det ville ha vært det samme spillet? Selvsagt ikke. På denne måten ser vi vesentligheten med godt design.

Politiske partier og organisasjoner

nu-logoFor at en organisasjon eller et parti med et politisk mål skal bli tatt seriøst og nå frem med sine utsagn er det vesentlig at nettstedet der dette presenteres har et godt design og dermed et seriøst preg. Hvis man tar hjemmesidene til miljøorganisasjonen Natur og Ungdom som et eksempel så ser man at måten budskapet presenteres på definitivt spiller inn på hvordan man oppfatter det.

Om man selger reiser

florida.noDette er et eksempel på en bransje der designet til en nettside er av avgjørende viktighet. Reiser er dyrt og krever planlegging, så om man vil satse på dette må man være i stand til å være en operatør som vekker den nødvendige tilliten. Det kan være givende å se et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Firmaet kan sikkert være seriøst og godt nok, men selve designet innbyr ikke akkurat til at man har tillit nok til å ville risikere penger og ferie.

Om man driver nettbutikk

Nettbutikker er innlysende nok avhengig av godt design. Her handler det ikke bare om å vekke tillit, men også å ha et design som er brukervennlig nok til at kunden faktisk forstår hvordan han skal finne og betale for det han vil kjøpe.

Presentasjon av firma

Fysiske firmaer som i og for seg ikke selger sine tjenester og varer via nettet er like avhengig av design som alle andre. En restaurant sine varer og tjenester er innlysende nok mat og service. Men nettsidene deres gir inntrykk av hva kunden kan forvente av restaurantbesøket og påvirke hvorvidt han vil komme dit for å spise eller ei. En restaurant som ikke har en nettside vil også ha vanskeligere for å bli oppdaget.

Bøker på nett

Det har blitt en trend å leie bøker på nettet som man laster ned på nettbrett, mobil eller PC. For slike firmaer er designet viktig av samme grunn som for nettbutikker. Kundene har ulike behov som må tilpasses. Enkelte vet nøyaktig hva de vil ha og må kunne finne dette med en gang. Andre har bare en vag ide om hva de vil lese om, og de må kunne lete blant relevante titler uten å måtte bla seg forbi for mye uinteressant.

Privacy Policy